โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  จังหวัดชลบุรี นายจิระ  จักรภาพ  รองนายกเทศมนตรีมืองศรีราชาฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานถวายสักการะต่อหน้า รูปปั่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาของลูกเสือไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ของคณะลูกเสือในการจัดกิจกรรม ครั่งนี้ พร้อมกล่าว

 เปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์ กิจกรรมลูกเสือเป็นการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่แท้จริง  เนื่องจากต้องใช้ทักษะกระบวนการคิดการวางแผนการปฏิบัติการประเมินผล และพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและสามารถนำทักษะกระบวนการทางลูกเสือไปบูรณาการได้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเป็น ผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพในทุกๆด้าน ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คณะ คุณครู D.A.R.E  จากสถานีตำรวจภูธรศรีราชา มาร่วมเป็นคณะวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อต่างๆ สร้าง กิจกรรมนันทนาการสอดแทรกกลุ่มวิชาลูกเสือ  ตลอดการเข้าค่ายพักแรม ของคณะลูกเสือสามัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563