โรงเรียนดาราสมุทร ทำพิธีมอบรางวัลนักเรียน ตามอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทร ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
อาคารสิริดารา โรงเรียนดาราสมุทร บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนดาราสมุทร  ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีมอบรางวัลนักเรียนตามอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทร ระดับชั้นปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครอง มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีอย่างพร้อมเพย์ซึ่งโรงเรียนดาราสมุทรได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายปฏิบัติปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เน้น กระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่ทศวรรษที่ 8 ในการยกระดับการจัดการศึกษาสู่กระบวนการศึกษาแบบองค์รวมโดยมีการบูรณาการเป็น 6 คิวได้แก่ AQ ความฉลาดในการเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายมีความสู้ทนเข้มแข็ง EQ การรู้จักตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับตนเอง ยอมรับศักยภาพของตนและผู้อื่น IQ ความฉลาดด้านเชาว์และไหวพริบ MQ ความฉลาดด้านจริยธรรม การควบคุมตนเอง มีวินัยสำหรับกติกา SQ ความฉลาดทางพลังจิตเพื่อความดีส่วนรวมรู้จักให้อภัย VQ ความตระหนักถึงคุณค่า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมองค์กร รักสถาบัน พร้อมทางภาษาศาสตร์และสินให้เป็นทักษะชีวิตของผู้เรียนในการบูรณาการทุกกิจกรรม พร้อมทั้งยังกำหนดจุดเน้นอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทรในการรับความดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้ ต่อสู้อบายมุขโดยนำคุณค่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยมีการจัดทำสมุดบันทึกเด็กดีตามอัตลักษณ์นักเรียนกับสมุดรักเมตตา รับใช้ปีศาจ พอเพียงเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพซึ่งในครั้งนี้นั้น และมีพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนตามอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทรระดับชั้นปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1038 คน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563