มัสยิดนูรุ้ลอิสสลาม(บ้านพันเสด็จใน) งานรวมพลังใจสู่นูรุ้ลอิสลาม ครั้งที่ 16 เป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม
ที่ มัสยิดนูรุ้ลอิสสลาม(บ้านพันเสด็จใน) หมู่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสุภาพ  อินทรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังใจนูรุ้ลอิสลาม ครั้งที่ 1 โดยมี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน พร้อมคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้  โดยมัสยิดนูรุ้ลอิสลามบ้านพันเสด็จใน เป็นมัสยิดลำดับที่ 27 ของจังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทางศาสนา ของสัปบุรุษในหมู่บ้าน และ ชุมชนใกล้เคียง ประมาณ 400 คน โดยมีนายนรินทร์ กาญจนะ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด และมีคณะกรรมการบริหารมัสยิดจำนวน 12 คน ปัจจุบันยังขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะใช้จ่ายในกิจการมัสยิด และสนับสนุนการศึกษาศาสนาอิสลามของเยาวชน ตามอุดมการณ์ศาสนาอิสลาม จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม พร้อมจัดหาทุนต่อเติมอาคารเรียนเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาอิสลามให้ถูกต้องตามหลักการ ของศาสนาตามที่บัญญัติไว้  ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ให้การสนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมอาคารเรียน  และมีการจำหน่าย อาหารอิสลาม ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย รวมถึง มีการแสดงละครสะท้อนชีวิต โดยเยาวชนมัสยิดบ้านเขาขยาย ในเรื่อง  ของเด็กติด เกมส์ เอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจบิดา มารดา ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชม
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563