คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุ
นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมด้วยนายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน และนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ เลขานุการนายก อบต.บ่อวิน รวมถึง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกเยี่ยม ผู้สูงอายุ และมอบของขวัญปีใหม่2562 แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ซึ่งอยู่ในเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ซึ่งคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน  ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยให้ความสำคัญผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก จึงเดินทางไปมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ญาติพี่น้องใส่ใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีรอยยิ้มและมีสุขภาพดีเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

โดยการเดินทางไปมอบชองขวัญและให้กำลังใจในวันนี้ ผู้สูงอายุยังอวยพรปีใหม่แก่ทุกคนที่ไปเยี่ยมสร้างรอยยิ้ม สร้างความอบอุ่นแก่ทุกคนที่ได้ไปเยี่ยมและมอบของขวัญให้อีกด้วย ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้สูงอายุและญาติที่ดูแลเป็นอย่างมาก กับการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาง อบต.บ่อวิน กำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ตระหนักตื่นตัวและให้คุณค่าความสำคัญกับผู้สูงอายุซึ่งทาง อบต.บ่อวิน จะได้นำแนวทางในการเยี่ยมผู้สูงอายุและมอบของขวัญมาประยุกต์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป...สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563