วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
นางพัชนี  สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กำลังเปิดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการตลาดสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาการโรงแรม รวมถึงรับสมัคร ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งภาคพิเศษและภาคปกติ โดยจะขายใบสมัครไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รัฐบาล จะมีการอุดหนุน ค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 900 บาท และอุดหนุนค่าหน่วยกิตและหนังสือแบบ เรียนฟรี ในส่วนของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งปกติ จะคิดหน่วยกิต ละ 100 บาท แต่ทางรัฐบาล จะมีเงินอุดหนุนค่าหน่วยกิจ มาให้ 50 บาท ทางวิทยาลัยจึงเก็บค่าหน่วยกิจเพียง 50 บาทเท่านั้น ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือซื้อใบสมัครได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาในวันและเวลาราชการ

สัมภาษณ์  นางพัชนี  สุกใส  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563