โรงเรียนดาราสมุทร จัดการแข่งขันกีฬาสี ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายให้มากขึ้น
 ที่โรงเรียนดาราสมุทร     อำเภอศรีราชา         จังหวัดชลบุรี นายนิติ  วิวัฒน์วานิช   นายอำเภอศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ภายในในระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง ในการเล่นกีฬา ซึ่งสามารถแสดงออกในทางที่ดี  และนำผลดีนี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่น  เพื่อให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   และเพื่อให้นักเรียน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด  และเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬา  สำหรับเป็นตัวแทนของโรงเรียน เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศต่อไป    ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้มีการจัดขบวนพาเหรด และขบวนนกกีฬา เดินเข้าสู่สนามอย่างยิ่งใหญ่   หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา  ในประเภทต่างๆ  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองได้เข้าร่วมให้กำลังบุตรหลานของตนเองเป็นจำนวนมาก
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563