กองทุนหมู่ 6 บางพระ เปิดโครงการ พัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ จัดตั้งอาคารส่งเสริมอาชีพตัดเย็บชุมชน
 ที่หมู่บ้านน้ำพุ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายก เทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนตำบลบางพระ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันเป็นสักขีพยาน เปิดโครงการ พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ เปิดอาคารศูนย์ ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บชุมชน ตามที่รัฐบาล ได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง โดยเปิดโอกาสในการพัฒนากิจกรรมภายใต้กลไกประชารัฐ ของรัฐบาล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการประกอบการ ประกอบอาชีพ และการผลิตสินค้าต่างๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยได้สนับสนุนเงินทุน ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนละ 300,000 บาท เพื่อนำมาสนับสนุน การพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติต่อไป สำหรับกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 นั้นได้จัดตั้งอาคารประกอบ อาชีพตัดเย็บชุมชน มีการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดเย็บถุงมือผ้า เครื่องทอถุงมือ และเครื่องจักร ตัดเย็บผ้าซับน้ำมัน เพื่อผลิต ถุงมือผ้า และผ้าซับน้ำมัน นำไปขายเพื่อนำ เงินรายได้ จากผลิตภัณฑ์ ชุมชน กลับมาหมุนเวียนในกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต่อไป และยัง เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน อีกทาง

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563