โรงเรียนดาราสมุทร ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการออกกำลังกายให้มากขึ้น          ที่โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6   โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่น  เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   และเพื่อให้นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อทำการคัดเลือกนักกีฬาสำหรับเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  และระดับประเทศต่อไป    ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 สี  ได้แก่  สีแดง /  สีเขียว / สีฟ้า  สีชมพู  สีม่วง และ          สีเหลือง   และทำการแข่งขันทั้งหมด 52 รายการ  โดยบรรยากาศ ภายใยงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานของ นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563