โรงเรียนดาราสมุทร ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์ ระดับ ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 1
         ที่โรงเรียนดาราสมุทร  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  พันตำรวจตรีวิศวะ เสน่หา สารวัตรจราจร สถานีตำรวจเมืองศรีราชา  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนดาราสมุทร สิริดาราเกมส์ ระดับ ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 1   โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่น  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   และเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด    พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย และด้านกีฬา    นอกจากนั้นยังเป็นการ ส่งเสริม การตะหนักถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และชุมชนในอาเซียนโดยการสอดแทรกในรูปแบบกีฬาอีกด้วย  ซึ่งในแข่งขันกีฬาสีภายใน  สิริดาราเกมส์   มีการแข่งขันทั้งหมด 25 รายการ  และมีรายการพิเศษ  คือ วิ่งพลัดครอบครัวสามัคคี ซึงจะนำเอา คุณพ่อ คุณแม่  และ ลูก ของแต่ละสีเข้าร่วมการแข่งขัน  เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย  สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563