มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรีเปิดงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๑ แสดงศักยภาพ ทางด้านการศึกษา ภายใต้แนวคิด เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์


 บริเวณสนามบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก จังหวัดชลบุรั รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดี และ  นายนิติ      วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เกษตรบางพระแฟร์ประจำปี ๒๕๖๑  ภายใต้แนวคิด เกษตรสร้างชาติ  ตามรอยพระบาทภูมินทร์”    โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัด  งานเกษตรบางพระแฟร์ เป็นงานประจำปีที่สำคัญงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร ที่จะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้  นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร           ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะ  สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับธุรกิจเกษตรไทยแลนด์ ๔.๐   ภายในยังชมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม  การประกวดทักษะทางวิชาการ และการอบรมความรู้ทางเกษตร ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่น ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ และทิวทัศน์ เขาชมพู่อันงดงาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ชมการแสดง สานศิลป์-จินตลีลา เทิดพระบาทผ่านฟ้าภูมินทร์และการขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ         ชม โขนชุดพิเศษ รามเกียรติ์ ตอน ยกรบและ ศึกพรหมมาศการแสดงวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน อาทิ     การแสดงหนังตะลุงเรื่อง พระรถเมรีการแสดงโปงลาง  วัฒนธรรมสี่ภาค และระบำโบราณคดี ๕ สมัย 
              
   พบกับ การอบรมการทำ ไข่แมงดาฉาบเสวยอาหารชาววัง เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา          บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จประทับ ณ ศรีราชา การอบรมทำ ม้าฮ่อด้วยสับปะรดศรีราชา      เครื่องว่างโบราณสุดพิเศษ และการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปลอดยา ที่เดียวในโลก  ชมนิทรรศการหลากหลาย อาทิ นิทรรศการพืชศาสตร์ ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียงนิทรรศการ        ตามรอยบัวบาทบงสุ์พระทรงศรีกิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเกษตร และทายปัญหาทางพืช         อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส ชม ชิม ช้อป สินค้าทางเกษตรจากมหาวิทยาลัย ร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs      กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ    ซึ่งงานที่จะจัดขึ้นในวันนี้ ถึง วันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๑ นี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ตำบลบางพระ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563