สภ.บ่อวิน รณรงค์ประชาคมชุมชน-หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง
ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ ผกก.สภ.บ่อวิน พร้อมด้วยพ.ต.ต.จารุเดช แดงชาติ สวป.สภ.บ่อวิน และ และนายวิรัตน์ เขตรดง ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.เขาคันทรง ได้เปิดโครงการประชาคมชุมชน-หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด)  ตามนโยบายการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมอบหมายให้สถานีตำรวจทั่วประเทศดำเนินการสถานีตำรวจละ 10 หมู่บ้าน-ชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดภายในกล่าวว่า ด้วยปัจจุบันยาเสพติดเป็นภัยที่ร้ายแรงในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และมีการแพร่ระบาดมากขึ้น โดยมีรูปแบบการแพร่กระจายที่หลากหลาย ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แม้ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ แต่พบว่าสถานการณ์เชิงตัวยาเสพติดยังคงมีเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริงในทุกมิติ ทางสภ.บ่อวิน จึงได้จัดทำโครงการประชาคมชุมชน-หมู่บ้านต่อต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อการจัดทำประชาคมของหมู่บ้าน-ชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจับกุมผู้ค้า และนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563