โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชาจัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงมาร์ชโรงพยาบาล เป็นครั้งแรก

ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ศาสตราจารย์กิตติคุณนา ยแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทยรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชาเป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงมาร์ช โรงพยาบาลสมเด็จ โดยมี นายแพทย์วิทยา  โชคชัยไพศาล  รักษาการผู้ช่วยอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม ริเริ่มและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เพลงมาร์ช เป็นสื่อสำหรับ การดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลตลอดจนมีความรักความสามัคคีและ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการที่ มีเพลงมาร์ชเป็นของหน่วยงานตนเอง โดยมีทีมจากฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา และศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุบางพระรวมทั้งอาสากาชาดและจิตอาสาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งก็สร้างความสนุกสนาน ให้กับผู้ร่วมแข่งขันและกองเชียร์เป็นอย่างมากสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563