เทศบาลเมืองบ้านสวนเชิญร่วมกิจกรรม BANSUAN RUN 2019 ระยะทาง 6.8 km และ 12 Km รายได้มอบให้กองทุนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
ที่เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้าน เชิยประชาชนร่วมกิจกรรมงานบุญงานกุศล BANSUAN RUN  2019 ระยะทาง  6.8 km และ 12 Km รายได้มอบให้กองทุนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ริมถนนพระยาสัจจา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หรือ http:// run 2019.bansuan.go.th ทำหารเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายนจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 และทำการจัดกิจกรรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หน้าสำนักงานเทศบาลใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเลและมาสิ้นสุดที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนอีกครั้งหนึ่ง

นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวนกล่าวว่าการจัดกิจกรรม BANSUAN RUN  2019 ในครั้งนี้รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้ากองทุนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่งยังขาดสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป้นอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะแพมเพิด ของผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ซึ่งการช่วยเหลือเบื้องต้นบางส่วนไม่สามารถเบิกงบประมาณของทางราชการได้ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยอีกเส้นทางหนึ่ง และโครงการในครั้งนี้สามารถตรวจสอบเงินรายได้ทั้งหมดได้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยจะมีการนำรายละเอียดทั้งหมดออกเผยแพราทางสื่อออนไลน์และหนังสือพิมพ์ที่นี่บ้านสวน ให้ทุกคนได้รับรู้ ในส่วนของวันจัดกิจกรรมทางเทศบาลได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องอาหารและน้ำดื่มเพียงพอเต็มที่อย่างแน่นอน จึงขอเชิยผู้สนใจมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญงานกุศลในครั้งนี้

เสียงนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี............

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563