อำเภอศรีราชาทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2562
 ที่ ศาลาประชาคมหลังเล็ก นายนิติ วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ชาวศรีราชาร่วมใจ ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อประชาชนผู้ใช้แรงงานช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 25612 มกราคม 2562

จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอศรีราชา ปี 2561 พบว่า ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดคือประชาชนที่มีอายุ ระหว่าง ๒๐ ๓๕ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยแรงงาน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือช่วงเวลา ๑๖.๐๐ ๒๐.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเลิกงาน  ตำบลที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดของอำเภอศรีราชาคือ ตำบลทุ่งสุขลา หนองขาม และบ่อวิน ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งสามตำบลนี้ เป็นตำบลที่มีนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุด ก็คือ รถจักรยานยนต์ โดยมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ครอบครัวสูญเสียคนรัก นายจ้างสูญเสียบุคลากร จากปัญหาดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอศรีราชา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จึงจัดกิจกรรม ชาวศรีราชาร่วมใจ ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อประชาชนผู้ใช้แรงงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานประกอบกิจการ และเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเสี่ยงวัยแรงงาน อีกทั้งร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่บุคลากรในสถานประกอบกิจการ และใช้มาตรการองค์กรในการสร้างวินัยจราจรได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น

สถานประกอบกิจการที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงจะต้องดำเนินการ ตามแนวทางดังต่อไปนี้สถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการสร้างมาตรการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในองค์กรของตนเอง
                
ในกรณีบุคลากรในหน่วยงานได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จะมีการรายงานให้ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนทราบทุกราย
 เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563