ประชาชนหลายร้อยคน ร่วมรับฟังปัญหาโรงงานแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ที่ขยายกำลังการผลิตจากการหลอมตะกั่ว 3.5 ตัน/วัน เป็น 40.0 ตัน/วัน เพิ่มกว่า 10 เท่าตัว                                                  
นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา  เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ม.8  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมอบต.บ่อวิน  โดยมีตัวแทนจากบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ,บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามบางส่วน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้กว่า 300 คน 
นายจรูญ จารุรัชตานนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด  กล่าวว่า ทางบริษัทวางแผนขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ และเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ โดยการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มภายในอาคารโรงงาน พร้อมจำหน่ายทั้งภายใน-นอกประเทศ  โดยได้ก่อสร้างโรงงานและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา
สำหรับบริษัทไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ในเนื้อที่  28 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 200 ล้านบาท มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 450 คน ,แรงงานจีน  25 คน และแรงงานไทย จำนวน 63 คน
โดยที่ผ่านมาโรงงานมีกำลังการหลอมตะกั่วของโครงการจากเดิมเพียง  3.5 ตัน/วัน เป็น 40.0 ตัน/วัน  ซึ่งการดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตดังกล่าวเข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเชิญชาวบ้านในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  13 ชุมชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ในหมู่ที่ 3บ้านห้วยปราบ,หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน และ หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์ ,หมู่ที่ 9 ห้วยตาเกล้า และหมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยาและชาวบ้าน ในอบต.หนองขามบางส่วน เข้ามารับฟังและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้
โดยมีชาวบ้านรายหนึ่งได้กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท หัวไทยเวย  แบตเตอรี่ จำกัด  มีการใช้วัตถุดิบตะกั่ว จำนวน 3.5 ตัน/วัน และเตรียมขยายเพิ่มตะกั่วเป็น 40.0 ตันต่อวัน ซึ่งเพิ่มกว่า 10 เท่า ดังนั้นของเสียจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งทางบริษัทฯจะต้องวางมาตรการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้นควรจะต้องมีการสุ่มตรวจร่างกายชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน หากพบก็สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีซึ่งทางตัวแทนก็ได้รับฟังและจะนำไปแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสบายใจกับชุมชนรอบข้าง.........สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563