โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทำพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชาครั้งที่ 17ที่สนามฟุตบอลสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา    อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   นายนิติวิวัฒน์วานิชนายอำเภอศรีราชา   เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชาครั้งที่ 17 โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือเพื่อฝึกและสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยและความมีน้าใจเป็นนักกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนครูและผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในอำเภอศรีราชาโดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันโยนบอลประเภทชายและหญิงระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3  // การแข่งขันกระโดดไกลประเภทชายและหญิงระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3 //  การแข่งขันชักเย่อประเภทชายและหญิงระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3 // การแข่งขันกรีฑาประเภทชายและหญิงระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3 //  การแข่งขันฟุตบอลระดับอนุบาล //และ การแข่งขันฟุตบอลระดับมัธยมและประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของ บรรดากองเชียร์   และ นักกีฬา ที่แต่งตัวแฟนซี  เข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างเต็มที่

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563