สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ผู้บริหารสนามกล์อฟพื้นที่อำเภอศรีราชา นำถวาย ณ วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง)
ที่วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) นายพิเชษฐ์ เนื่องจำนงค์ ผู้บริหารสนามกอล์ฟ เพลสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ศรีราชา ทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่ออัญเชิญขึ้นทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมาก รวมถึงนายฉลอง  ภักดีวิจิตรผู้กำกับละครชื่อดัง นกน้อย บริพันธ์พิธีกรชื่อดังเอก รังสิโรจน์พระเอกละครชื่อดังเข้าร่วมในงาน

นายพิเชษฐ์ เนื่องจำนงค์ ผู้บริหารสนามกอล์ฟ เพลสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ศรีราชา เปิดเผยว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ ที่ชุมนุมสงฆ์  สำหรับกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชนให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ตลอดจนยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐินจะมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

ทั้งนี้นายพิเชษฐ์ เนื่องจำนงค์ ได้อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้า หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เดินเข้าสู่พระอุโบสถ โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร(พระอารามหลวง) และเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับองค์กฐิน โดยที่มียอดเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานรวมจำนวน 1,424,000บาทกับทางวัดนำเงินไปก่อสร้างต่อเติมถาวรวัตถุเพื่อใช้ประกอบพิธีทางสงฆ์กันต่อไป เรียกว่าเป็นส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

ในการอัญเชิญองค์พระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดเบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) ได้รับความสนใจจากพ่อค้า ประชาชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอศรีราชาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพราะองค์กฐินที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถือเป็นสิ่งมงคลที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินเกิดความปีติ และยินดีที่ได้ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563