โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเปิดงานกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่วิถีพอเพียง
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันเปิดงานกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่วิถีพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้แต่งกายด้วยผ้าไทย และนำปรับไปประยุกต์ใช้ ตามวิถีของคนไทย และรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป ภายในงาน ทางโรงเรียน ให้คณะครู และนักเรียน ได้แต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีไทย รำกลองยาว และการแสดงต่าง ๆ ที่แสดงถึงอัตตะลักษณ์ของความเป็นไทย ในวันนี้

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563