อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ชุดนิติเวช นำอาสาใหม่ทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนออกช่วยเหลือสังคม
  ที่ปั๊ม ปตท.เขาชี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นที่ตั้งจุดบริการช่วยเหลือของอาสมัคร จุดเนินตอง จุดยางเอน ชุดเฉพาะกิจ 4 ชุดนิติเวช ของอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา โดยทางอาสาสมัครชุดนิติเวช ได้เป็นวิทยากรทบทวนการปฐมพยาบาลให้กับอาสาสมัครใหม่และอาสาสมัครเก่า จำนวน 15  คนทั้งนี้ในการอบรมมีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติกับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยอย่างถูกวิธี  นอกจากการอบรมทบทวนอาสาสมัครใหม่แล้วอาสาสมัครชุดเก่า ก็ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ที่มีอยู่ให้นำไปปฏิบัติใช้ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้องถูกวิธี ทั้งนี้ อาสาสมัครกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ต้องเข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกคน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ได้รับบาดเจ็บและจะมีการจัดการอบรมเพื่อทบทวนอย่างต่อเนื่องต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563