วัดเขาช่องลม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม และรับสมัครบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) ในวันที่1-9 ธันวาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา เปิดเผยว่าทางวัดเขาช่องลม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม และรับสมัครบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) ในวันที่1-9ธันวาคม 2561 นี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งการบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) เป็นการให้โอกาสแก่ชีวิตในการนำตนเองเข้าหาธรรมะ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ ศึกษาธรรม สวดมนต์ภาวนา บริหารกาย-จิต เก็บอารมณ์ เน้นทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม รักษาศีล 8  มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทำให้เกิดศรัทธาและปีติ มองเห็นวัดเป็นที่สงบ มองเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นทางแก้ทุกข์ มีประโยชน์กับสังคมที่จะช่วยแก้จิตใจคนเราให้ดีขึ้น เมื่อมาบวชแล้วได้รับความสุขสงบ ทำให้เข้าใจธรรมะ จิตใจก็ดีขึ้น โดยคุณสมบัติผู้บวชเนกขัมมะบารมี (ชีพราหมณ์) 1. มีศรัทธามุ่งเพื่อเจริญจิตภาวนา   2. ปฏิบัติตามระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา บ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นคนดี มีศีลธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) นั้นสามารถบวชได้ทุกวันตามวัตถุประสงค์ (1วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 9 วัน) โดยในช่วงเช้าของวันที่ 1 ธันวาคมนั้นจะเป็นการลงทะเบียน และในเวลา14.00น. ก็จะเป็นการรับศีลบวชของผู้ที่เข้าบวชศีลจาริณี กัน  ซึ่งผู้ที่สนใจร่วมปฏิบัติธรรม และบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) สามารถติดต่อได้ที่พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม 089-1726797
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563