รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน อำเภอศรีราชามีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สาธารณสุขเร่ง ควบคุม ให้ท้องถิ่นสอดส่อง จนทำให้เดือนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยลดลง
                นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในอำเภอศรีราชา  มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเปรียบเทียบจากช่วงฤดูฝน ตลอดเดือน 3 เดียวกันกับปีที่แล้ว โดยทางสาธารณสุขอำเภอศรีราชาได้ปฏิบัติงานในเชิงรุก รณรงค์ให้ประชาชน และหน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต่าง ๆ ได้ร่วมตรวจตรา และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน ภายในชุมชน ของตนเอง กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก ในทุกวันศุกร์  จนทำให้สถิติรายงานผล ในเดือนที่ผ่านมา มีสถานการณ์ดีขึ้น พบผู้ป่วย ลดลง  ถึงแม้ฤดูฝน อีกทั้งช่วงนี้สถานศึกษากำลังปิดภาคเรียน  จึงให้หน่วยงานท้องถิ่น ออกใช้เครื่องฉีดพ่น ยูแอลวี กำจัดยุงลายตัวแก่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ รวมถึงเข้ากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยง  ให้เรียบร้อย ก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงต้นเดือนหน้า อีกทั้งฝากถึงประชาชน หากมีอาการเป็นไข้ ตัวร้อน นานถึง 2 วันให้รีบมาพบแพทย์ก่อน เพื่อตรวจอาการ และตรวจหาเชื้อ จะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

สัมภาษณ์        นายกมนต์   อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563