นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนพร้อมด้วยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน โดยในวันนี้ได้ทำการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดนักเรียน ให้แก่ครอบครัวนางสุรีย์พร พันธุเวช ซึ่งบ้านถูกน้ำท่วมบริเวณก่อนถึงวัดผาสุการาม เป็นเงิน 5,719บาท และเดินทางไปมอบรถเข็นสำหรับการประกอบอาชีพให้แก่ นางสมัย ทองโรจน์กุล จำนวน 1 คัน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นเงิน 2,250 บาทต่อด้วยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ให้แก่นางตุ๊ สังขมณี ผู้ป่วยติดเตียง และมอบเตียงผู้ป่วยให้กับนางช้วน ทองสุข จำนวน 1 หลังผู้ป่วยติดเตียง 5 ก่อนเดินทางไปมอบเครื่องบริโภค จำนวน 1 ชุดให้แก่นายเป่ง บุญประเสริฐ และมอบเครื่องบริโภค จำนวน 1 ชุดให้แก่นางสุรีย์ ศรีมณีวงษ์

ซึ่งการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ในครั้งนี้ กองสวัสดิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำเนินการนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีได้ห่วงใยผู้ด้อยโอการ ผู้ป่วย และผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจึงให้กองสวัสดการดำเนินการออกสำรวจและดำเนินการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือความเป็นอยู่ในเบื้องต้น ให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน แสดงให้เห็นว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้ง คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับความดือดร้าน เป็นอีกกำลังหนึ่งที่เข้าถึงประชาชน สร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงค์ชีวิตต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563