ผู้นำท้องถิ่นบ้านสุรศักดิ์จัดประเพณีวิ่งควาย และประกวดผลิตผลทางการเกษตร เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดชลบุรี
ที่ตลาดสุรศักดิ์ หมู่ที 5 ตำบลเขาคันทรง  อำเภอศรีราชา นายพันธ์ศักดิ์  เกตุวัตถา รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด.ชลบุรี เป็นประธานเปิดประเพณีวิ่งควาย และ ประกวดผลิตผลทางการเกษตร บ้านสรุศักดิ์ โดยมี นายบรรพต สลับศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง ประธานจัดงาน กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน การจัดงานนั้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดชลบุรี

 ภายในงานจัดให้มีการประกวด ควายสวยงาม ตามธรรมชาติ ควายตบแต่งสวยงาม ควายตบแต่งตลกขบขัน ประกวดผลิตทางการเกษตร อาทิ มะพร้าวน้ำหอม สับปะรดหวาน มันสำปะหลังชนิดแป้ง ชนิดน้ำหนักมากในปีนี้ มันสำปะหลังน้ำหนักมากถึง 64.5 กิโลกรัม  นอกจากนี้แล้วยังมีกีฬาอาทิ การชกมวย การแข่งขันเซปักตะกร้อโดยมี  นายมะลิ  กลั่นด้วง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงเข้าร่วม พร้อมมีประชาชนในพื้นที่ และ กลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ ที่ต่างให้ความสนใจประเพณีของคนไทย ซึ่งในปัจจุบันมีความเจริญของบ้านเมืองและพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยที่จะนำควายมาวิ่งในตลาดจึงนำมาเดินโชว์และประกวดประเภทสวยงานและตลกขบขันแทนเพื่อให้เด็กรุ่นหลังรู้จักประเพณี และยังทำให้เกษตรกรได้มีโอกาส พบปะกันในการประกวดผลิตผลทางการเกษตร เกิดความรัก ความสามัคคี ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข สร้างรายได้ในชุมชนอีกด้วยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563