พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ออกมาตักบาตรเทโวโรหะนะ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ในพื้นที่ต่าง ๆ ในอำเภอศรีราชา
ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ศรีราชาและใกล้เคียง  พร้อมใจกันตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มหาง  ในวันออกพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนกว่า 100 รูป ที่ได้นิมนต์มาจากวัด  ต่าง ๆ เดินรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สัมมาสัมมาพุทธเจ้า ตลอดจน เพื่อปลูกฝังจริยธรรมให้ประพฤติปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีซึ่งมีประชาชนศรีราชาจำนวนมาก ได้ไปรอตักบาตรทำบุญออกพรรษา ที่ทางเทศบาลเมืองศรีราชา จัดขึ้นอย่างคึกคัก นอกจากนั้น บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านเจ้าคุณฯ  เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  ประชาชนบางส่วน ที่เสร็จสิ้นจากการตักบาตร  พาครอบครัว นำดอกไม้ ธูปเทียน มา กราบไหว้ ขอพร สักการะ ต่อรูปปั่นท่านเจ้าคุณฯ  เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในวันสำคัญทางทางศาสนา และนึกถึงบุญคุณที่ท่านสร้างไว้ เพื่อลูกหลานชาวศรีราชา  ยังถือโอกาสเป็นวันครอบครัว พาลูกหลาน ออกมาท่องเที่ยว ในช่วงปิดภาคเรียน โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา กล่อมเกลาจิตใจ คนในครอบครัว ให้เป็น คนดีต่อสังคม  

ที่วัดห้วยยายพรม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ทุกเพศ วัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมใจกัน แต่งกาย ในชุดโทนสี ขาว ดำ  และ แต่งกายในชุดสุภาพ ร่วมกันนำข้าวปลาอาหารแห้ง คาว หวาน และ ข้าวต้มหาง ที่บางบ้านลงมือทำกันเอง นำมาตักบาตร เทโวโรหะนะ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปีนี้นั้น ทางวัดจัดงานแบบเรียบง่าย  ลด การจัดวงดนตรี มโหรสพ และ รำแต่รวง  นำหน้าขบวนแห่พระ  แต่ยังคง ยึดหลักตามประเพณี ชาวพุทธ ที่นำเด็ก และผู้ใหญ่ ชาย หญิง  จำลองแต่งตัวเป็น นางฟ้า เทวดา เดินโปรยข้าวตอก ดอกไม้  นำขบวน แห่ผ้าพระกฐิน ก่อนที่พระภิกษุสงฆ์ จะเดินลงมาจากพระอุโบสถ ของทางวัด ที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาฉลาก  คล้ายกับ พุทธประวัติที่ว่า พระพุทธเจ้าเดินลงมาจากสรวงสวรรค์เพื่อมารับบาตร จากพุทธศาสนิกชน ตามหลักพุทธกาล


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563