อำเภอศรีราชาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
 ที่  บริเวณหน้าหอพระ อำเภอศรีราชา ได้มีพิธีทำบุญเนื่องในวันปิยมหาราชา โดยนายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังเสร็จพิธีทำบุญ นายอำเภอศรีราชา หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น และเอกชน ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 57 รูป ที่ด้านหน้าอำเภอศรีราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน จากนั้น ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน รวมวางพวงมาลาที่ด้านหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของประชาชนทวยราษฎร์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน ปิยมหาราชเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปกครองบ้านเมือง และพสกนิกรอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบรมราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ.2411) รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ (23 ตุลาคม พ.ศ.2453) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 57 พรรษาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563