คณะจัดงาน สดุดี วีรชน เข้าร่วมปรึกษาหารือ กับสมาชิก สภาเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เตรียมจัดงาน สดุดีวีรชนผู้กล้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างยิ่งใหญ่ สไตล์ เมืองญี่ปุ่นย้อนยุค
อดีตที่ทำการชุมชนศรีราชานคร  นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มอบหมาย ให้นายคมสัน ชาญชัยวรวิทย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายผ่อง ทับขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายปิยพงษ์ ประเสริฐรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายเสรี ขจรไชยกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และนางสาวศิริพร สมจิตต์ อดีตประธาน ชุมชนศรีราชานคร และ อดีต คณะกรรมการ ให้การ ต้อนรับ นาวาอาศเอกอนิรุทธ์ รัฐมร ผู้บังคับการกองบินที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และนางสาวพรกุลรัตน์ มีโชคเจริญกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการท่องเที่ยวและคณะติดตาม เข้าร่วม ปรึกษาหารือ ในการ จัดงาน สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2561 สไตล์ เมืองญี่ปุ่นย้อนยุค

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารอากาศ ลูกเสือ ตำรวจ และ วีรชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้เสียสละชีวิต ปกป้องเอกราช อธิปไตย จาก ผู้ รุกรานในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสงครามมหาเอเชียบูรพา ในการจัดงานครั้งนี้จะจัด ณ.อุนสาวรีย์วีรชน กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้จัด จะจัดงานแบบสไตล์เมืองญี่ปุ่นย้อนยุค ตั้งแต่วันที่ 7-11 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น ถึง 21.00 นสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563