พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาเชิญชวนประชาชนร่วมถือศีลกินเจรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนชำระล้างร่างกายและทำจิตใจ ให้สะอาด
 นายอรรถวิทย์  อิงคะนางกูล นายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ถนนสายเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ได้เปิดเผยว่าเทศกาลถือศีลกินเจ  ถือเป็นประเพณีชาวจีนที่สืบทอดประเพณีปฏิบัติมาช้านานผู้ที่ได้ถือศีลกินเจนั้นก็จะได้ทำบุญทำกุศล โดยการงดบริโภคเนื้อสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ ที่ตลอดปีเราได้ฆ่าเพื่อมาทำเป็นอาหารในช่วง10วันที่เราถือศีลกินเจเราจะได้ลดการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บุญกุศลนี้จะได้ส่งไปเพื่อขออโหสิกรรมต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เราได้เบียดเบียนไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติที่แล้ว ซึ่งพิธีกินเจ นั้นชาวจีนเรียกว่า "กิ้วอ๊วงเจ" จุดมุ่งหมายของพิธีกินเจก็คือ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า 7 องค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ มีพระไภษัชคุรุพุทธเจ้า (เอี๊ยะซือฮุก) เป็นประธาน ซึ่งได้แบ่งภาคมาเป็นดาวฤกษ์ หรือดาวปั๊กเต้า คือดาวกระบวยเหนือ (ภาษาสันสกฤต ฤกษ์ แปลว่า หมี ตรงกับดาวหมีใหญ่ของตะวันตก อินเดียเรียกอีกชื่อว่า ดาวจระเข้) และรวมทั้งบูชาดาวนพเคราะห์ และกลุ่มดาวทั้ง 28 กลุ่มในวาระเดียวกัน ผู้ที่สมาทานถือศีลกินเจจะพากันสละโลกียวัตร บำเพ็ญศีล ถือตบะข้อมังสวิรัติ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ ไม่กระทำกิจอันเป็นการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่สัตว์ทั้งมวล ทางคณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ได้จัดเทศกาลถือศีลกินเจเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ร่วมถือศีลกินเจได้รับประทานอาหารเจเลิศรสฟรี วันละ 3 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 8-18 ตุลาคม 2561 เหมือนเช่นเคยเน้นส่งเสริมให้ประชาชนร่วมทำบุญ ถือศีล ละเว้นการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์  ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามารับประทานอาหารเจกันวันละ 700-900คน ใช้งบประมาณไปกว่า700,000บาท คาดว่าในปีนี้จะมีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมถือศีลกินเจเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ทางคณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนหันมาร่วมถือศีลกินเจรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนชำระล้างร่างกายและทำจิตใจ ให้สะอาด ให้ประชาชนได้ร่วมถือศีลทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวอำเภอศรีราชาและใกล้เคียงได้ รักษาศีล เจริญภาวนา ละเว้นจากการทำบาป เพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง และควรสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวช่วงประเพณีถือศีลกินเจ เป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจารีตประเพณีถือศีลกินเจของชาวอำเภอศรีราชาอีกด้วย ซึ่งทางพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาจะเปิดโรงทานให้สาธุชนได้ร่วมรับประทานอาหารเจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดทุกวันจนเสร็จสิ้นเทศกาลถือศีลกินเจ
   
ซึ่งนายอรรถวิทย์  อิงคะนางกูล นายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ยังกล่าวอีกว่าในช่วงเทศกาลกินเจก็จะมีคณะทัวร์จำนวนมากพากันเดินทางเข้ามากราบไหว้องค์เทพเจ้าหวังต้าเซียนหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ประทานพรด้านความแข็งแรงทางการค้าและสุขภาพ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ศรัทธาจากหลายประเทศ โดยองค์เทพเจ้าหวังต้าเซียนหยกขาวนี้ทางคณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาได้จัดสร้างและนำมาประดิษฐานไว้ที่วิหารด้านหน้าพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2561  ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 8-18 ตุลาคม2561นี้ ซึ่งคณะทัวร์ที่เดินทางมาสักการะองค์เทพเจ้าหวังต้าเซียนทางเราก็จะจัดอาหารเจไว้ต้อนรับโดยให้ทางคณะทัวร์แจ้งความประสงค์ล่วงหน้ามายังกองอำนวยการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาเลขที่ 464/15 ถนนสุขาภิบาล 6 (สาย 9 ก.ม.) ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 หรือถ้าเดินทางมาไม่ถูก สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางได้ โทร.0-3831-2130, 0-3832-7877 หรือแจ้งว่าจะเดินทางมาวันไหนและมีจำนวนลูกทัวร์กี่คนก็จะได้จัดอาหารไว้ให้รับประทานกันฟรีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563