องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดโครงการฝึกป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ให้กับศูนย์เด็กเล็กและผู้ปกครองในการระงับเหตุอัคคีภัยร่วมกัน
                  ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมศักดิ์   เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิด โครงการป้องกันและระวังอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเทศบาลตำบลนาป่า เทศบาลนครแหลมฉบัง องค์การบริหารเกาะลอบบางหัก และท่าเรือแหลมฉบัง ได้มา วิทยากร ฝึกอบรมแนะนำการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาครั้งนี้  ด้วยในขณะนี้ปัญหาอัคคีภัยเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดได้ตลอดเวลา และหากเกิดขึ้นแล้วมักนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้ร่วมการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะได้รับความรู้ในการใช้อุปกรณ์การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และการระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น สำหรับการอบรมได้ให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และบุคลากรในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง  ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการหนีไฟ ด้วย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563