เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561
ที่ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี  รัตนานนท์นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่ชาติ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการ และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองศรีราชา  รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตาย หรือป่วย  ให้สามารถกลับมาเจริญเติบโตขึ้นอีกครั้ง  เพื่อชี้นำให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจ ตระหนักถึงการบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ร่วมถึงบ้านเรือนของตน   อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563