อบต.บ่อวินเตรียมจัดงานลอยกระทงประจำปี2561เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักในความสำคัญ คุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสามานสามัคคีในชุมชน
ที่ห้องประชุมชั้น2 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.บ่อวิน นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานลอยกระทงประจำปี2561โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต. ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อวินเข้าร่วมประชุมหารือแบ่งแยกหน้าที่ในการจัดงานลอยกระทง โดยได้ กำหนดจัดงานลอยกระทงขึ้นในวันพฤหัสที่ 22พ.ย.61    ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ริมถนนสายอิสเทรินซีบอร์ด หมู่ 7 ต.บ่อวิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักในความสำคัญ คุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสามานสามัคคีในชุมชน และมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนตำบลบ่อวิน และสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบต่อไป  โดยจะจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่และ การประกวดนางนพมาศ ที่มีอายุระหว่าง 16-26 ปี สถานภาพโสด สัญชาติไทย อาศัยอยู่ในพื้นที่ใดก็ได้ ไม่จำกัดภูมิลำเนา โดยนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับรูปถ่าย2นิ้ว 1 ใบสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และจะดำเนินการประกวดในวันที่ 22 พ.ย. สำหรับผู้สนใจที่จะสมัครประกวดนางนพมาศให้ไปสมัครด้วยตนเองที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และติดต่อสอบถามได้ที่ 038-346589 ตั้งแต่บัดนี้จน ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2561 ในวันและเวลาราชการ นอกจากนั้นยังมี การประกวดกระทงโดยประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน  นักเรียน ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ รณรงค์การใช้วัสดุจากธรรมชาติ ป้องกันขยะอุดตันท่อระบายน้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563