ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2561
ที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย  ตำบลบางพระ นายแพทย์สมยศ โล่จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาดชาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุสากล  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้างและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทย เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ประชากร มีอายุมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ประชากรผู้สูงอายุ จะเป็นกลุ่มคน ที่มีจำนวนมากที่สุด ในสังคม ในอนาคตอันใกล้นี้ ภายในโครงการ จัดให้มี การมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมไขปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ  การให้บริการด้านสุขภาพฟัน บริการคัดกรองสมองเสื่อม ตรวจมวลกาย เพื่อรับสภาวะสุขภาพ งานประดิษฐ์สอนทำพวงกุญแจ และท่าออกกำลังกาย ให้เหมาะสมช่วงวัย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563