ไทยออยล์ จัดการแข่งขัน วิ่ง เพื่อการกุศล Thaioil the Charity Run 2018 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การออกำลังกายให้มากยิ่งขึ้น

ที่กรมชลประทาน   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด เป็นประธานเปิด  การแข่งขัน วิ่ง เพื่อการกุศล  Thaioil the Charity Run 2018    โดย นักวิ่งกว่า 3000 ชีวิตร่วมกิจกรรม แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อการกุศล Thaioil the Charity Run 2018  ณ. อ่างเก็บน้ำบางพระ หนึ่งในเส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดของประเทศ เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ อ่างเก็บน้ำบางพระ หนึ่งในเส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ว่า เพี่อ ส่งเสริมสังคมคุณภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน อันครอบคลุมไปถึงกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย และการทำประโยชน์ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นอกจากนั้น ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒวานิช นายกกิ่งกาชาด อำเภอศรีราชา. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักวิ่งทั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี และใกล้เคียงเข้าร่วม จำนวนกว่า3 พันคน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคให้กับสาธารณกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม

สำหรับกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “Thaioil the Charity Run 2018นั้น ได้รับความร่วมมือจากชมรมวิ่งสมาคมสโมสรไทยออยล์ เพื่อให้การจัดงานวิ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันวิ่ง Fun Run ระยะทางวิ่งประมาณ 5 กม. การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทางวิ่งประมาณ 10 กม. และนักวิ่ง VIP Charity โดยรายได้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อาทิ สมทบทุนสร้าง อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และมอบให้โครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของอบต.บางพระ เป็นต้น


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563