โรงเรียนดาราสมุทร มอบรางวัลวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่า

วันที่ 20 กันยายน 61 ที่ศาลารวมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา / นายกสมาคมศึษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่า โดยมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับครูและนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโครงเรียน โดยมีบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายสมชาย บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยโรงเรียน  บาทหลวงนันทพล  สุขสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พันนุช นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทางสมาคมผู้ปกครองและครู  ร่วมกับดาราสมุทร ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที 10 แล้ว โดยจัดครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2553   เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณสำหรับนักเรียน และครูที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ มีครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลจำนวน 654 คน แบ่งเป็นครูผู้ทรงคุณค่า 125 คน นักเรียน 529 คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563