โรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์บรรยายให้ความรู้การขับขี่รถและสัญลักษณ์ป้ายสัญญาณจราจรที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ
ที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนชลบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่าง) นายอาทิตย์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและถูกวิธี รวมทั้งให้ความรู้เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายสัญญาณการจราจรที่มีอยู่ตามริมทางหรือตามสี่แยกไฟแดงให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบางแสนรู้และเข้าใจรวมทั้งนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 350 คน

นอกจากนี้นายอาทิตย์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถบางพระยังได้บรรยายให้ความรู้เรื่องของการมีใบอนุญาติขับขี่ทั้งรถยนต์ละรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้ขับขี่ทุกคนต้องมี โดยต้องทำสอบทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนดไว้เมื่อสอบผ่านแล้วก็จะได้รับใบอนุญาติขับขี่อย่างถูกต้องตามกฏหมาย นอกจากนี้โรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์ยังได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทำการเปิดสอนทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยครูผู้ชำนาญมาทำการสอนอย่างถูกวิธีให้กับผู้มาเรียน ซึ่งผู้ที่มาเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถบางพระยนต์เมื่อเรียนครบหลักสูตรตามที่กำหนดแล้วทางโรงเรียนจะทำการออกหนังสือรับรองที่ผ่านการสอบ สามารถนำไปออกใบขับขี่ที่กรมขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563