โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เปิดโครงการเยาวชนวัยใส ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี นายจิระ จักกะภาพ  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ เยาวชนวัยใส ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยปัจจุบันเขต   เมืองศรีราชา กำลังเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม มีประชาชน จากหลายพื้นที่ หลายภูมิลำเนา ร่วมถึงชาวต่างชาติ เข้ามาอาศัยพักพิงอยู่ในเขตเมือง มากขึ้น ส่งผลให้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีการควบคุมปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ได้ยากขึ้นตามร่วมถึง กลุ่มเด็ก และเยาวชน เป็นกลุ่มที่กำลัง อยากรู้ อยากลอง และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากมีการปลูกฝังค่านิยม ให้กับกลุ่มเสี่ยง ก็จะช่วยให้ ปัญหายาเสพติด ลดลง โครงการดั่งกล่าว จึงสอดแทรกเนื้อหา การสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างแกนนำป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุข ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติ วิทยากร เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรศรีราชามา จัดกิจกรรมเล่าให้ฟังถึงปัญหายาเสพติด และคดียาเสพติดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อีกทั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E เพื่อต่อต้านยาเสพติด และความรุนแรงในสังคม ที่ทางสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จัดขึ้น เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวัง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อีกด้วยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563