ไทยออยล์และอำเภอศรีราชาร่วมบันทึกคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีและความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอศรีราชา

                กลุ่มไทยออยล์ นำโดยคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์                  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และคุณนิติ วิวัฒน์วาณิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยคุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการประกวดภาพถ่ายปี 2561 ภายใต้หัวข้อ มนต์เสน่ห์ศรีราชาจำนวน 23 รางวัล ณ ศาลาประชาคมหลังเล็ก ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าว ศรีราชาเปรียบเสมือนบ้านเกิดของไทยออยล์ บริษัทฯ จึงริเริ่มดำเนินโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา’  ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่และมุ่งหวังให้เกิดความรัก หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ให้กับพื้นที่ ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของอำเภอศรีราชาอีกด้วย โครงการนี้ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจ มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดมากมาย ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาช่วยสนับสนุนในการตัดสินด้วยเกณฑ์มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ

โดยภาพที่ได้รับรางวัลจะมีการจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชมในรูปแบบของนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ มนต์เสน่ห์        ศรีราชาซึ่งจะจัดขึ้นที่สำนักงาน อำเภอศรีราชา ระหว่างวันที่  730 กันยายน 2561 และศูนย์การค้าแปซิฟิก ปาร์ค
บริเวณทางเข้าห้างโรบินสัน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 4 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย

คุณนิติ วิวัฒน์วาณิช นายอำเภอศรีราชา กล่าวเสริม มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชาเป็นโครงการประกวดภาพถ่ายระดับประเทศ ซึ่งผู้สนับสนุนและผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการนี้อย่างกลุ่มไทยออยล์เองคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวที่อำเภอศรีราชา อันเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นไทยออยล์มาตั้งแต่ปี 2504 ที่ซึ่งซึมซับความรัก ความผูกพัน และยังสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงความมั่นคงให้กับอำเภอศรีราชามาตลอดระยะเวลา 57 ปี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย         ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาแห่งนี้

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563