เทศบาลตำบลบางพระร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในชุมชน

ที่เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ห้องอาหาร และ ร้านอาหารแผงลอย ต่าง ๆ ร่วมถึงคนในชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความสะอาด ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบการประกอบอาหาร ความสะอาดของผู้ปรุงอาหาร ทำเลที่ตั่ง ต้องถูกสุขอนามัย ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางพระ กำหนดไว้ เพื่อเป็นการควบคุม คุณภาพ มาตรฐาน และยกระดับร้านอาหาร ให้มี มาตรฐาน ร่วมทั้งสร้างทัศนคติ ให้กับคนในชุมชน ในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ในแต่ละวัน ให้เหมาะสมกับช่วงวัย สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปต่อยอด สร้างภูมิคุ้มกันโรค ในคนในครอบครัว และชุมชน  ภายในโครงการจัดให้มรกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ สอนท่าการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับช่วยอายุ เกมส์ถามตอบปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมการจดบันทึกสุขภาพและการติดตามผลใน 3 เดือนถัดไป จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563