คณะผู้บริหาร อบต.บ่อวิน ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขตามโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม
                 นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายก อบต.บ่อวิน  นำคณะผู้บริหาร  พร้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ่อวิน ร่วมกันเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่4 ตำบลบ่อวิน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ โดยเข้าเยี่ยม ผู้ป่วยติดตียงและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา โดยออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจซึ่งในครั้งนี้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทั้งหมด 8 ราย
                 
ซึ่งการที่คณะผู้บริหาร อบต.บ่อวิน  สมาชิก อบต.บ่อวิน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึง อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการในครั้งนี้เพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ  ในการออกเยี่ยม ของคณะผู้บริหาร อบต.บ่อวิน เป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งแนะนะวิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง แก่ทางญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดความดันแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ และแนะนำการทำกายภาพเบื้องต้น และเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข และให้เห็นว่าทางหน่วยงานราชการไม่ทอดทิ้งพวกเขาแต่อย่างไร มีความห่วงใยตลอดเวลา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563