เทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ชี้แจ้งสิทธิ การเปลี่ยนจ่ายค่าตอบแทน จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายงานผล ภารกิจ กลับตามจริง
ที่เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรี ตำบลบางพระ เป็นประธาน เปิดโครงการแกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสมาชิกสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบางพระ  โดยมี นายวรวุฒิ สันติมัค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกุ่ม มาชี้แจ้งสิทธิการได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิกสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ทางกระทรวงสาธารณสุข กำหนด มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน จากการมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ปรับมาเป็นการจ่ายผลการปฏิบัติงาน โดยตรง จากกระทรวง ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไท โดยสมาชิก ต้องมีการดำเนินภารกิจ ตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ และรายงานผล ประจำทุกเดือน เพื่อรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  บันทึกข้อมูลกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค กิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพ  การคุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิก สมาชิกต้องออกปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจจริง พร้อมทำบันทึกรายงาน ต่อท้องถิ่น เพื่อรับค่าตอบแทน หากสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกระทรวง ก็จะถูกยกเลิกการรับค่าตอบแทน ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันตำบลบางพระ มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มากกว่า 200 รายสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563