เทศบาลเมืองศรีราชาซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมการระงับอัคคีภัย
  ที่  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยโดยมีนายเสรี  เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ  และสอนวิธีการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี
     
จากนั้นยังได้มีการฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ สำหรับระงับอัคคีภัยที่เกิดจากเชื้อเพลิงต่างชนิดกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้แลความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563