ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มอบเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ เทศบาลเมืองศรีราชา นำไปติดตั้งตามแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเทศบาล และชุมชนเทศบาลทั้ง 12 ชุมชน ร่วมรับมอบเครื่องกลอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 เครื่อง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีพลเรือโท นิรุตน์ หงศ์ประเสริฐ คณบดี คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น รองคณบดีฝ่ายการฝึก โครงการพิเศษและพัฒนานวัตกรรม คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็นสักขีพยาน การส่งมอบเครื่องครั่งนี้โครงการมอบเครื่องกลอากาศพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนโดยชุมชนและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อีกทั้งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำแนวตั้ง อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์จ่ายตรงไปยังชุดควบคุมมอเตอร์ที่ขับตรงกับใบพัด โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ สำหรับสะสมพลังงาน โดยมอเตอร์หมุนใบพัดทำให้น้ำบริเวณรอบๆ เกิดการไหล ส่งผลให้บริเวณกึ่งกลางใบพัดเกิดสภาวะสุญญากาศ อากาศจากบริเวณเหนือผิวน้ำสามารถไหลผ่านแกนเพลากลวง และถูกใบพัดปั่นให้กลายเป็นฟองขนาดเล็กสัมผัสกับน้ำได้ดี ซึ่งทางเทศบาลจะทำการติดตั่ง ทดลองใช้งานบริเวณ บ่อกักเก็บน้ำ ด้านหลังเทศบาล ก่อน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถายในบ่อ และนำน้ำไปใช้ ประโยชน์ เพื่อประชาชน  ต่อไป


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563