โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดโครงการรณรงค์ สัปดาห์ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจ ล้างมือ
                ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อัษฏา  ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิตเวช ศรีราชา นำคณะบุคลากร ทางการแพทย์ เดินขบวนรณรงค์ เนื่องในโอกาส สัปดาห์ ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจการล้างมือ ที่ทางโรงพยาบาลฯ จัดขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์  พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ต่อยอดความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในชุมชน และองค์กร  ภายในจัดงานนิทรรศการบอร์ดความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคที่มีการดื้อยา โรคที่ติดต่อจากการสัมผัส และการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างถูกต้องเพื่อลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วย ซึ่ง มือ ที่เป็นอวัยวะที่เป็นสิ่งแรกในการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและมีโอกาสปนเปื้อน และเป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อโรค ได้โดยไม่คาดคิด โดยทางกรมอนามัยโลก ให้ความสำคัญ และกำหนดเป็นเป้าหมายในการรักษา พยาบาลที่ปลอดภัย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นนโยบาย สำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการติดเชื้อ และภาวะแทรกซ้อน ที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยทรุดลง จะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลมากขึ้นตามสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563