กฟผ. พร้อมเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหม่ เชิญชวนผู้ผลิต - ผู้ค้าในตลาดสากล เข้ายื่นเสนอเป็นผู้จัดหาก๊าซฯ ป้อนโรงไฟฟ้า





  กฟผ. เดินหน้าเป็นผู้นำเข้า LNG รายใหม่ ออกประกาศเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ค้านานาชาติที่มีศักยภาพในการจัดหา LNG ให้กับ กฟผ. เข้ายื่นเอกสารแสดงความสนใจก่อนเข้าสู่กระบวนการแข่งขันด้านราคา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ คาดเริ่มนำเข้าได้ภายในปี 2562 ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยความก้าวหน้าในการเตรียมการเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ กฟผ. ว่า ขณะนี้ กฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ผลิตหรือผู้ค้า LNG ในตลาดสากลยื่นเอกสารแสดงความสนใจ (REOI) พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่แสดงถึงความพร้อมในการจัดส่ง LNG ให้ กฟผ. พิจารณาคัดเลือก และขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการแข่งขันราคา โดย กฟผ. จะคัดเลือกผู้ผลิตหรือผู้ค้าที่มีประสบการณ์ มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการจัดส่ง LNG ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ผู้ผลิตหรือผู้ค้าที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การจัดหาต่างประเทศของ กฟผ. http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ. กล่าวต่อไปว่า การออกประกาศเชิญชวนดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ให้มีการเตรียมร่างสัญญาและเอกสารเพื่อดำเนินการจัดหา LNG ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 และให้ กฟผ. เริ่มนำเข้า LNG ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี เพื่อนำไปใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ภายในปี 2562 ทั้งนี้ ราคา LNG ที่ กฟผ. จัดหาต้องไม่สูงกว่าราคา LNG ต่ำสุดตามสัญญาจัดหาระยะยาวของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และได้มอบหมายให้ กฟผ. ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า LNG รายใหม่ของประเทศ

กฟผ. มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐให้ลุล่วงตามเวลาที่กำหนดได้ โดยวางแผนที่จะดำเนินการเพื่อลงนามสัญญาได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2562 และสามารถนำก๊าซเข้ามาใช้งานได้ภายในปลายปี 2562 ทั้งนี้ กฟผ. จะยึดมั่นในกรอบการดำเนินการที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนรองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ. กล่าว







สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563