องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเปิดรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 55-60ปี เข้าเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไม่เป็นภาระครอบครัว และสังคม
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเล้งเห็นความสำคัญของปัญหาผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตตำบลบางพระ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวบรวม ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตตำบลบางพระ ให้มีช่องทาง ในการรับฟังปัญหา ความต้องการ ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับตัวบุคคล เพื่อต่อยอดการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระของครอบครัว สังคม และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางด้านต่าง ๆ อาทิ การฝึกอาชีพ สร้างงานประดิษฐ์ การทำอาหารเพื่อสุขภาพ  การออกกำลังกาย ให้เหมาะกับช่วงอายุ และเหมาะสมกับโรค ที่เป็นอยู่ ทั้งนี้หากผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 55-60 ปีและผู้พิการ ที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลบางพระ สนใจ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านหรือ บัตรผู้พิการมายืนใบสมัครได้ที่ กองสวัสดิ์การสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้ในวันและเวลาราชการ โทร 038-341787  หรือ 038-357506-7  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563