ที่เก็บอัฐิธาตุยุค 4.0 ไม่ต้องไปอยู่ตามกำแพงโบสถ์อีกต่อไปมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านสองชั้น และบ้านสามชั้น สามารถเก็บอัฐิได้ทั้งตระกูล แถมเวลามาไหว้หรือพิธีทางศาสนามีที่ใช้สอยอย่างสะดวกสบายไม่แออัด
วันที่ 23 กันยายน 2561 ภาพที่เห็นไม่ใช้ที่นั่งพักผ่อนหลบร่มภายในวัดแต่เป็นที่เก็บอัฐิธาตุยุค 4.0 ของผู้เสียชีวิตที่ตั้งอยู่ภายในวัดอรัญญิกาวาส หรือวัดป่า  ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่ามีตั้งอยู่จำนวนมากบริเวณภายในที่เก็บอัฐิของวัดซึ่งหากบางคนไม่รู้คิดว่าเป็นที่นั่งพักใต้ร่มไม้ พบว่ามีหลายแบบปะปนกันไป มีทั้งแบบบ้านเดี่ยว คอนโดสองชั้น และคอนโดสามชั้น  นอกจากนี้ที่เก็บอัฐิแบบดั้งเดิมยังมีให้เห็นอยู่เรียงรายรอบกำแพงโบสถ์ที่เรียกว่าคอนโดอยู่ริมกำแพงโบสถ์ของวัดและก็เจดีย์ยังมีให้เห็นอยู่เช่นกัน แต่ก็มีบางส่วนญาติเริ่มนำอัฐิออกมาและนำมาเก็บในที่เก็บรูปแบบใหม่มากขึ้น

สอบถามว่าที่ รต.เชาวลิตร อุทัยเสวก อายุ 47 ปี ผู้จัดการเมรุและโฆษกงานฌาปนกิจภายในวัด ผู้รับจ้างทำที่เก็บอัฐิยุค 4.0 ทราบว่า ที่เห็นคือที่เก็บอัฐิธาตุผู้เสียชีวิตที่ประชาชนสั่งทำขึ้นมามีด้วยกัน 3 แบบคือแบบบ้านเดี่ยว แบบบ้านสองชั้น และแบบบ้านสามชั้น แต่ละแบบสามารถเก็บอัฐิได้เป็นจำนวนหลายช่องเริ่ม 4 ช่อง 6 ช่อง มากสุดได้ 8 ช่อง แล้วแต่ผู้สั่งทำ กำลังเป็นที่นิยมสั่งทำไว้เพื่อเก็บอัฐิคนในครอบครัว ซึ่งสามารถเก็บอัฐิได้ทั้งตระกูล โดยแบบบ้าน 2 ชั้นสามาถเก็บได้ตั้งแต่ 4  ช่องถึง 8 ช่อง ถ้าเป็นแบบสามชั้นเก็บได้ 8 ช่องเช่นกันชั้นบนสุดจะเป็นที่ช่องใส่พระพุทธรูป ส่วนสาเหตุที่มีการทำที่เก็บอัฐิแบบใหม่ขึ้นมานี้เนื่องจากพบว่าทุกครั้งที่มีพิธีเทศกาลไหว้ผู้คนจะเบียดกันและมีเนื้อที่น้อยเนื่องจากช่องเก็บอัฐิที่อยู่รอบกำแพงโบสถ์จะอยู่ติดกันทำให้วางสิ่งของไหว้ไม่สะดวกเมื่อเปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่มีทั้งที่วางของไหว้และพื้นที่นั่งของญาติสะดวกสบายมากกว่าเดิม โดยทางวัดจะทำการตั้งที่เก็บอัฐิแบบใหม่พร้อมเนื้อที่เป็นส่วนตัวให้ ซึ่งก็ได้รับความนิยมมีประชาชนมาสั่งจองทำเก็บไว้ล่วงหน้าจำนวนหลายรายเช่นกันส่วนราคาบ้านเดี่ยวอยู่ที่ 14,500 บาทรวมเนื้อที่และป้ายหน้า บ้านสองชั้น 45,000 บาทพร้อมเนื้อที่และป้ายหน้าสามารถเก็บได้ทั้งตระกูล ส่วนบ้านสามชั้นราคา 50,000 บาท พร้อมเนื้อที่และป้ายหน้าสามารถเก็บได้ทั้งตระกูลเช่นกัน แล้วแต่ผู้ที่สั่งทำว่าต้องการแบบไหนส่วนที่นิยมมากที่สุดคือคอนโดแบบ 2 ชั้น

เสียงว่าที่ รต.เชาวลิตร ผู้รับจ้างทำที่เก็บอัฐิรูปแบบใหม่ ...................................................................

0927789778  ว่าที่ รต.เชาวลิตร

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563