สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ครั้งที่ 2/2561
ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นำโดยนายสัญญา ช.เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการในนิคมฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแนวทางประชารัฐครั้งที่2
                 
โดยมีนายสัญญา เบ้าพูลทอง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ในท้องถิ่นตำบลบ่อวิน   คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้แทน  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกัน บรรเทาผล และจัดการกับมลภาวะทางอากาศ บนบกและพื้นดิน แหล่งน้ำจืด ที่มีผลต่อสุขภาพ สังคม ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคง ยึดมั่นต่อการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายลดมลภาวะด้วยการลงมือปฏิบัติ การขับเคลื่อนสังคมไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนที่มีพื้นฐานจากเศรษฐกิจที่หมุนเวียน รวมทั้งการส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อผลักดันตลาดและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเสริมความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชน ให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความโปร่งใสตามหลัก   ธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วนรวมถึงความสุขของบุคลากรในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการชี้แนะการปฏิบัติ ต้องมีการให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน เพื่อช่วยกันลดการมีส่วนในการสร้างมลภาวะ รวมทั้งชี้แนะให้มุ่งมั่นที่จะลดมลภาวะทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้แล้วทางสำนักงานนิคม ยังได้เปิดโอกาสให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกระบก ม.5 ต.บ่อวิน นำอาหารแปลรูปในชุมชน และสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย.....สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563