ชาวบ้านหนองขาม อ.ศรีราชา กว่า 200 คน วอล์คเอ้าท์ ไม่ร่วมประชาคม โรงกำจัดขยะมูลฝอยและพลังงานไฟฟ้า เทศบาลเมืองศรีราชา หวั่นได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา  ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา  พร้อมคณะ ได้รับการว่าจ้างจากเทศบาลเมืองศรีราชา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีแปรสภาพเป็น RDF และพลังงานไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff(FiT) เทศบาลเมืองศรีราชา  ณ วัดหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีประชาชนพื้นที่ตำบลหนองขาม ในรัศมี 3 กิโลเมตร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 200  คน  

เนื่องจากปัญหาขยะ รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะแนวทางการกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน เพื่อแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ซึ่งได้กำหนดให้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

รศ.ดร.ประยูร  กล่าวว่า  เทศบาลเมืองศรีราชา ได้เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ โดยการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะที่ได้รับการแปรสภาพแล้ว (RDF) และนำ RDF) ไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้า ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff(FiT)  ต่อไป

โดยปัจจุบันบ่อขยะเทศบาลเมืองศรีราชา มีขยะมูลฝอยตกค้างกว่า 2  แสนตัน และขยะมูลฝอยที่เกิดใหม่ 444  ตันต่อวัน   ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ ที่สำคัญขยะส่งกลิ่นเหม็นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเทศบาลฯจึงมีแนวทางการกำจัดขยะดังกล่าวอย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้านนายวินัย  กุลเฉลียง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.หนองขาม  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าว ทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านไม่ทราบว่าจะมีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งๆที่เป็นโครงการขนาดใหญ่  ดังนั้นควรจะต้องชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงอย่างละเอียดด้านผลดีและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากกว่านี้ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมาชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้าน  สร้างความไม่พอใจต่อชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

โดยจากการรับฟังคำชี้แจงของวิทยากร  ชาวบ้านได้ตะโกนโห่ร้องเพื่อคัดค้านและชูป้ายไม่ต้องการโครงการดังกล่าวและให้ย้ายไปทำในพื้นที่อื่นแทน  จากนั้นชาวบ้านทุกคนได้ลุกขึ้นจากที่ประชุม และไม่ฟังคำชี้แจงจากวิทยากรอีกต่อไป  เพราะไม่ต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองขาม
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563