เทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชนในการคัดแยกที่ต้นทาง หลังปัญหาขยะชุมชนในเขตตำบลบางพระ พุ่งสูง ขึ้นในทุกๆวัน
ที่ เทศบาลตำบลบางพระ  จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  พร้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง   ประจำปีงบประมาณ 2561  ให้กับ ตัวแทน และ คณะกรรมการชาวชุมชนทั้ง 10 ชุมชนและ สถานศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบางพระ โดยได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการจัดโครงการ  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการคัดแยกขยะ การจัดการขยะรีไซเคิล และการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะ ชุมชน อีกส่วน เทศบาลตำบลบางพระมีชายฝั่งทะเล ขยะมูลฝอยบางส่วน ถูกพัดพามาจากทางทะเล ด้วย ซึ่งทางเทศบาล เองเชื่อว่า การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม จะนำองค์ความรู้กลับไปใช้ในการคัดแยกขยะในภาคครัวเรือน และ เผยแพร่ต่อ ลูกบ้าน ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ ร่วมกันต่อไป สำหรับเทศบาลตำบลบางพระนั้น มีปริมาณการทิ้งขยะ มากขึ้นทุกวัน จากความเจริญทางด้านสังคม และการท่องเที่ยว  ต่อปี มีการจ้างเหมาการจัดการขยะแบบฝั่งกลบ มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เห็นว่า ปัญหาขยะ เป็นสิ่งสำคัญ ต่อท้องถิ่น โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและ ให้องค์ความรู้ และ ทัศนคติดี ๆ ในการคัดแยกขยะให้กับชาวชุมชน ให้ตระหนักถึงปัญหา ขยะภายในครอบครัว และ ชุมชน ที่ตนเองอาศัยอยู่ พร้อมแจกถังขยะชุมชนให้นำกลับไปใช้กันสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563