ผู้นำชุมชนในเขตเมืองศรีราชา – บางพระ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ กลางอ่าวไทย
                ที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทน เปิดรับฟังความคิดเห็น มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ จากของเหลว เป็นก๊าซแบบลอยน้ำ  กลางพื้นอ่าวไทยตอนบนจากผู้นำชุมชน ในเขตอ่าวศรีราชา บางพระ ที่การก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และ เกาะสีชัง บางส่วน ซึ่งโครงการดังกล่าว รัฐบาลได้ลงมติ จากการประชุมคณะกรรมการ นโยบายพลังแห่งชาติ เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินงาน ก่อสร้าง ประเมินผล แก้ไข ติดตาม ผลกระทบ จากสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น พื้นที่ก่อสร้างวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า และจัดส่งท่อก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และสร้างความมั่นใจในการเจริญเติบต่อ รองรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคต  สำหรับการก่อสร้าง สถานีลอยน้ำ FSRU จะทำหน้าที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ขนส่งมาทางเรือก่อนนำไปแปรสภาพให้กลายเป็นก๊าซ และส่งไปยังโรงไฟฟ้า มีลักษณะเป็นเรือ จอดลอยอยู่ในทะเล ถูกยึดโยงไว้กับโครงสร้างท่าเทียบเรือ ตามจุดที่กำหนด

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัย อาชีวศึกษาศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา      จ.ชลบุรี   กฟผ. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 จัดที่จ.ชลบุรี วันที่ 11-12 ม.ค.61) ได้แก่ 1)โครงการสถานีเก็บรักษาและแปร สภาพก๊าซ ธรรมชาติจากของเหลวเป็น ก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทย ตอนบน  2)โครงการ ท่าเทียบเรือ โดยมี นางสิริมา จิรกิจธนา ปลัดอำเภอศรีราชา ประธานเปิดการประชุมเวที   ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ทีประกอบอาชีพ ประมงชายฝั่งบางพระ กลุ่มเกษตรกร ทำประมงมะขามหย่ง สมาคมประมง จังหวัดชลบุรี ส่วนงานราชการ ในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ที่มีความสนใจ รับฟังข้อมูลโครงการฯ ส่วนใหญ่ กลุ่มที่จะได้ ผลกระทบจะเป็น กลุ่มประมง บริเวณอำเภอ เมือง ศรีราชา บางละมุง มีประชาชนเข้าร่วม รับฟัง ประมาณ  100 คน ในเวทีจะมี การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวลของ ประชาชน และ กฟผ.ได้ชี้แจงมาตรการ ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขี้น เพื่อให้ ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลโครงการสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563