เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีจัดโครงการพัฒนาทักษะจิตอาสา หลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน จัดโครงการพัฒนาทักษะ จิตอาสา หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดในอำเภอต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตามหลักโครงการพัฒนาทักษะจิตอาสา ซึ่งผู้สูงอายุนั้น ถือเป็นกลุ่มวัยที่มีความสำคัญ ของสังคม เป็นกลุ่มที่วางแผนการดำเนินชีวิต ในรูปแบบ ที่ต่าง กัน ตามแต่ละสังคม และ ครอบครัว หากได้ความรัก ความเอาใจใส่ ก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ กลับกันหากถูกทอดทิ้ง ก็จะกลายเป็นภาระต่อสังคม และครอบครัว หากความรู้ที่สมาชิกได้รับ ในโครงการจากสมาชิก 1 ท่าน กลับไปสามารถเพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอด  เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนของตน ได้ต่อถึง 5 ราย ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ สังคมผู้สูงอายุ จะมีภูมิคุ้มกัน และน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้น โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี การบรรยาย แนวคิด ต่าง ๆในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  และ ภาคปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน ก่อนจบหลักสูตร ในปีนี้

สัมภาษณ์ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563